Ứng dụng tự học lập trình

Top 10 ứng dụng tự học lập trình 2018 giúp bạn có thể tự học các ngôn ngữ lập trình. Các ngôn ngữ, ứng dụng được lựa chọn trong bài viết dựa vào sức mạnh, độ phổ biến, nhu cầu…

JavaScript – Top 10 ứng dụng tự học lập trình 2018

JavaScript là một ngôn ngữ và ứng dụng mạnh mẽ đáng để học nhất hiện nay. Một cộng đồng sôi động với các thành viên và các bài học xuất hiện như nấm sau mưa.

Nó như một web front-end được thiết kế có thể sử dụng ở app di động, chat bot, code Adruino. JavaScript có thể code LSK blockchain. Nó giúp làm web front-end một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, bản chất ngôn ngữ không được tốt và nhiều người làm lập trình lâu năm cũng đau đầu vì nó. Bởi nó được thiết kế dễ học nhưng người học khó có thể giỏi với ứng dụng này.

Bạn nên biết qua về lập trình cơ bản thì mới nên học ứng dụng này nhé. Link web: https://www.javascript.com/

Java

Một ứng dụng thuộc Top 10 ứng dụng tự học lập trình 2018. Nó là một ứng dụng có từ lâu nhưng sức của nó vẫn còn trẻ và dai. Java không được nhiều lập trình khen ngợi. Nó có ngôn ngữ có số lượng công việc lẫn số lượng lập trình viên đông đảo nhất.

Java là ứng dụng học lập trình được nhiều công ty ưa dùng bởi thư viện hỗ trợ free. Các doanh nghiệp ưa dùng nó để viết ERP và các ứng dụng enterprise. Nó còn có thể làm được app di động và dành cho những người mới học lập trình.

Một ngôn ngữ trong sáng, tường minh, dễ học dễ viết nên hãy bắt đầu học với link web: https://java.com/en/

C# – Top 10 ứng dụng tự học lập trình 2018

C# có thể code được nhiều thứ và nó có thể viết được game với Engine Unity hỗ trợ. Hoặc bạn có thể code app di động với Xamarin. Bạn có thể viết code thoải mái với async/await, LINQ, functional programming…Các công ty đều ưa chuộng nó bởi ngôn ngữ code tường minh, dễ đọc và thư viện hỗ trợ tận răng.

Tuy nhiên, nó chỉ chạy được trên Windows nên nhiều người không thích vì phải mua bản quyền MS SQL, Visual Studio.

Link Website: https://download.com.vn/visual-c-2010-express/download

Python

Một ứng dụng để dành cho lập trình khá hay với cú pháp ngắn gọn, tường minh. Những người mới học dễ dàng có thể làm quen với lập trình. Nó được sử dụng trong các trường đại học như ngôn ngữ môn lập trình.

Thư viện hỗ trợ nên python được dùng để viết các script tự động hóa nho nhỏ và viết nhanh chạy nhanh. Python với điểm mạnh là xử lý số liệu, đô thị, ma trận mạnh mẽ. Các thư viện machine learning, data mining được viết bằng Python.Tensorflow – một thư viện của Google được viết bằng Python.

Link website: https://www.python.org/

PHP – Top 10 ứng dụng tự học lập trình 2018

PHP khá dễ đọc bởi nó chỉ mất một đến hai tuần là có thể viết được web. Nó dễ dàng để kiếm server Linux để deploy code. Giá thành để tạo các WordPress, Zoomla thì PHP phù hợp với các trang tin, web bán hàng.

Thị trường tìm việc của PHP cũng ngang với C# và Java. Tuy nhiên, thị trường về freelance thì công việc của PHP cao hơn.

Link website tham khảo: http://php.net/

C++

Nó là một dạng ngôn ngữ đa mẫu hình tự do có kiểu tĩnh và lập trình thủ tục. Nó còn có công cụ can thiệp sâu và bộ nhớ. Một ngôn ngữ thương mại được nhiều lập trình viên sử dụng.

Link web: http://www.cplusplus.com/

Visual Basic .NET

Một công cụ lập trình hỗ trợ ngôn ngữ lập trình trong bộ công cụ của Microsoft Visual Studio. Phần mềm này sử dụng dấu nháy đơn, các câu lệnh trên cùng một dòng phân cách nhau. Một loại chương trình cổ điển nhưng lại đầy đủ về mặt cú pháp.

Link website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=9639

Ruby

Một ngôn ngữ lập trình động, mã nguồn mở và chú trọng vào đơn giản và hiệu suất cao. Nó có một cú pháp rõ ràng và gần gũi, dễ viết.

Link website: https://www.ruby-lang.org/vi/

SQL – Top 10 ứng dụng tự học lập trình 2018

Một ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, ngôn ngữ máy phổ biến giúp tạo, sửa, lấy dữ liệu…

Link web: https://www.sql.com.my/

Swift

Một ngôn ngữ với chương trình được chạy nhanh nhất trong lịch sử ngôn ngữ lập trình. Nó giúp bạn làm các chương trình đơn giản một cách dễ dàng. Một chương trình học cho nhiều lập trình viên.

Link web: https://swift.org/

Trên đây là Top 10 ứng dụng tự học lập trình 2018 stjohnchurchnj giúp bạn dễ dàng học ngôn ngữ lập trình. Bạn có thể học và đi làm bởi những ứng dụng này. Chúc bạn thành công.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *